Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Tredjemansavtal

En tredjeman kan få en självständig rätt på grund av att två parter har träffat ett avtal, ett s.k. tredjemansavtal. Exempel tredjemansavtal finns inom försäkringsrätten om försäkring av tredjemans intresse och förmånstagarförordnande vid kapitalförsäkring. Vid import av varor kan säljaren kräva en remburs för säkerställande av betalningen. Detta innebär att banken och köparen ingår ett avtal om ett oåterkalleligt betalningsåtagande som ger säljaren, dvs. tredjeman, en rätt genom avtalet.