Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Talan mot bakre led

Av avtalets subjektiva begränsnings följer att vid ett eventuellt fel på en produkt ska man vända sig till sin avtalsmotpart. Man kan således inte hoppa i en distributionskedja och försöka göra felet gällande mot en annan part än sin egen avtalsmotpart. Konsumenter har dock givits en möjlighet att vända sig mot aktörer längre bak i distributionsledet, denna möjlighet stadgas i 46 § konsumentköplagen (1990:932). Anspråket måste dock kunna grundas på i princip samma bestämmelser som gäller mellan parterna längre bak i distributionsledet men det får inte inskränka på konsumentskyddet. Skulle bestämmelser som gäller mellan parter längre bak i ledet strida mot konsumentskyddet får dessa regler inte åberopas mot en konsument.

Relaterade dokument: