Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Handlande utan uppdrag

En ovanlig situation som kan ge upphov till en avtalsliknande situation trots att parterna aldrig kommunicerat med varandra är principen om negotiorum gestio. Begreppet kan översättas till ”uppdrag utan avtal”. Om en person utför ett uppdrag eller ett arbete till förmån för en annan person uppkommer frågan om denne är skyldig att betala för arbetet. Frågan kan inte besvaras med säkerhet men två förutsättningar för att man ska kunna får ersättning för arbetet är att arbetet varit absolut nödvändigt och inte kunnat vänta.

Om en person passerar ett brinnande hus och denne lyckas rädda huset från att brinna ner har denne person sannolik rätt till ersättning för sitt arbete.