Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Rättsföljder av ett avtals ogiltighet

När ett avtal ogiltigförklaras är huvudregeln att parternas erlagda prestationer ska återgå. En part ska även utge ersättning för vad denne har kunnat tillgodogöra sig av den andra partens prestation. Parterna har även rätt att få ersättning för eventuella kostnader som man har behövt lägga ner.

Om en part har förfarit klandervärt följer ingen skadeståndsskyldighet direkt av avtalslagen för den eventuella skada som uppstått. Ett skadestånd bör i det flesta fall ända kunna utgå på skadeståndsrättslig grund eller på grund av brott.

Relaterade dokument: