Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsfrihet

En av de grundläggande principer som gäller inom avtalsrätten är att det råder avtalsfrihet, dvs. alla har rätt att ingå avtal. Huvudregeln är således att avtalsparterna själva väljer vad som ska avtalas, samt hur och med vem avtalet ska ingås.