Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtal för egen räkning

Vanligtvis ingås avtal av de parter som själva ska bli bundna till avtalet, dvs. för egen räkning. I dessa situationer krävs dock att parterna har rättshandlingsförmåga att ingå avtalet.