Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Fullmakt

Ett avtal som ingås med stöd av en fullmakt är en rättshandling som ingås för en annan persons räkning i en annans persons namn. En fullmakt lämnas vanligtvis muntligt eller skriftligt från en huvudman, dvs. den som ska bli bunden av avtalet, till den fullmäktige, dvs. den som ska ingå avtalet med en utomstående part, s.k. tredjeman.

Det är inte ovanligt att fullmakter följer av en persons ställning i t.ex. en anställning i ett företag. Ska man jobba som butiksförsäljare måste det anses följa en sorts fullmakt som ger personen rätt att sälja företagets produkter till personer som besöker butiken, en sådan fullmakt kallas för ställningsfullmakt.

Det finns flera olika fullmakter och många regler som reglerar fullmaktsrätten. De grundläggande reglerna i fullmaktsrätten återfinns i avtalslagens andra kapitel. För närmare information om fullmaktsrätten se www.fullmakt.net.

Relaterade dokument: