Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Bulvaner

En bulvan är en person som uppträder som om denne handlade i eget namn och för egen räkning. Syftet med denna konstruktion är att huvudmannen ska kunna förbli okänd om denne inte vill ge sig tillkänna. Man kan tänka mig att en grossist vill dölja sina leverantörer för en detaljist för att undvika att denne tar direkt kontakt med dessa. För att dölja dessa kan grossisten använda en bulvan som sköter inköpen från leverantörerna. Vissa bulvanförhållanden regleras i lag om vissa bulvanförhållanden (1985:277).