Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtal för annans räkning

När en person ingår ett avtal presumeras denne ingå avtalet för egen räkning om denne inte uppger att avtalet ingås för annans räkning. När ett avtal ingås för annans räkning innebär detta att personen som företar rättshandlingen, som huvudregel, inte själv binds av avtalet. Detta kan ske på flera olika sätt och några av dessa sätt presenteras i sin korthet här nedan.

Relaterade dokument: