Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Förklaringsmisstag

Innehåller ett avtal ett förklaringsmisstag från någon av parterna kan detta resultera i flera olika konsekvenser allt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. En part kan t.ex. meddela att denne vill beställa 10 varor menade 100 varor. Ett annat förklaringsmisstag i mer vidsträckt bemärkelse kan t.ex. vara att en person uttrycker rätt information men att denne inte förstår informationens innebörd. Förklaringsmisstaget kan föreligga i själva föremålet eller i personen som ska bli motpart i avtalet. En köpare kan vilja köpa ett föremål i tron om att föremålet har tillhört en berömd person, vilket i själva verket inte alls stämmer. Eller att en säljare vill erbjuda en fysisk person att köpa ett objekt, men erbjudandet accepteras av en juridisk person som den fysiska personen har rätt att företräda.