Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtal i strid mot god moral

Så länge ett avtal har ett acceptabelt syfte så stöds avtalet av rättsordningen och kan därigenom framtvingas med dess hjälp. Vissa avtal anses dock ha för tvivelaktiga syften för att avtalsrättsliga sanktioner ska kunna användas. Det kan t.ex. vara avtal som gäller sexuella tjänster, vadslagningar eller andra spel under olagliga former. Sådana här avtal med tvivelaktiga syften kallas på latin för pactum turpe. Avtalsparterna i sådana avtal överlämnas helt till att göra upp själva utan att lagens sanktioner finns att tillgå.