Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Förbjudet avtalsinnehåll

Trots att det som huvudregel råder avtalsfrihet i Sverige finns det vissa avtal som inte stöds av lag. Dessa avtal kan vara otillåtna antingen p.g.a. att det finns ett uttryckligt förbud i någon lagstiftning eller för att avtalets syfte inte kan anses vara acceptabelt.