Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsinnehåll

I Sverige råder det avtalsfrihet, detta innebär att parterna själva väljer vem eller vilka de vill ingå avtal med och vad man vill ingå avtal om. Det är parterna som avtalar som bestämmer vad som ska utgöra avtalsinnehåll och hur detta innehåll ska utformas.

Inom konsumenträttslagstiftningen finns dock flera begränsningar kring vad som får utgöra avtalsinnehåll. Dessa regler har till syfte att skydda konsumenten mot att bli bunden av oskäliga avtalsvillkor.

Relaterade dokument: