Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtals uppkomst

Ett avtal kan ingås på många olika sätt. Huvudregel är att ett avtal uppstår när det föreligger två likalydande viljeförklaringar mellan två eller flera parter. De flesta avtal tänker vi inte ens på att vi faktiskt ingår. Hur vi faktiskt ingår ett avtal spelar ingen roll för vår bundenhet, som huvudregel är man alltid bunden (däremot kan ens bundenhet variera beroende på vilka grunder, vilken information, vi beslutar att ingår avtal på, se närmare klandervärt förfarande vid avtalande).