Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Negativ avtalsförpliktelse

En avtalsförpliktelse kan innebära att parten ansvarar för att inte göra något, t.ex. att efter en anställning inte bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos någon konkurrent, eller att inte ta upp lån hos en annan kreditgivare än sin huvudkreditgivare. Detta kallas för negativ avtalsförpliktelse.