Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Förpliktelser till uppfyllelse

Ett avtal kan förpliktiga en avtalspart ett prestera något, t.ex. tillhandahålla en vara för uthyrning, utgöra en tjänst eller sälja ett föremål. Den som åtar sig att utföra en sådan prestation kallas för naturagäldenär och den som ska betala kallas för penninggäldenär. Samtidigt bli naturagäldenären penningborgenär och penninggäldenärden blir naturaborgenär.