Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtals tillämpning

När ett avtal har ingåtts och båda parterna är bundna är det dags för parterna att uppfylla sina förpliktelser i enlighet med avtalets innehåll. Beroende på hur avtalet är utformat kan parterna ha olika sorters förpliktelse.