Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtals fullgörelse och avveckling

Ett avtal avvecklas vanligtvis när att avtalet har fullgjorts, dvs. samtliga avtalsparter har presterat i enlighet med avtalet. I dessa situationer ske avvecklingen av avtalet utan att parterna behöver vidta några ytterligare åtgärder.

Om en av parterna inte kan fullgöra sin del av avtalet finns fler tänkbara konsekvenser som ska inträda. Beroende av om det finns ansvarsbegränsningar intagna i avtalet kan det bli frågan om att förpliktelserna faller bort, helt eller delvis, eller förpliktelserna förändras så att åtminstone en del av avtalet fullgörs.

Skulle det istället vara frågan om ett kontraktsbrott vid utebliven eller felaktigt genomförd motprestation inträder istället påföljderna vid ett kontraktsbrott. Det kan t.ex. bli frågan om hävning, ny leverans, avhjälpande (exv. stå för reparationen), prisavdrag eller skadestånd. Beroende på vilka parterna är och hur avtalet är utformat kan den avtalsbrytande parten bli skyldig att ersätta sin motpart för det negativa eller positiva kontraktsintresset. Blir man skyldig att ersätta sin motpart det negativa kontraktsintresset innebär det att man ska ersätta denne så att denne försätts i samma situation som innan avtalet ingicks. Det positiva kontraktsintresset är den vinst parten hade erhållit om avtal hade fullgjorts.