Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Skriftlig form

Att ha skriftlig form som krav vid avtals ingående är primärt för att säkra bevisning om vad för rättshandling som har företagits. Ofta är det den svagare parten i avtalsförhållandet som ska skyddas. Ett exempel är6 a§ LAS som kräver att ett skriftligt anställningsavtal upprättas där arbetsgivaren ger arbetstagaren viss information inom en månad från att arbetstagaren börjat arbeta. Kravet på skriftlighet ger även parterna ett incitament om att förhandla kring viktiga avtalsvillkor.

Även inom konsumentlagstiftningen förekommer ofta regler om näringsidkares skriftliga informationsskyldighet vid ingående av avtal, se. t.ex. 8 § konsumentkreditlagen (2010:1846), eller 2:6-7 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Konsekvensen av att ett skriftligt formkrav inte iakttagits kan vara ogiltighet eller att vardera parten har rätt att kräva att motparten medverkar till att det skriftliga formkravet uppfylls.