Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Särskilt om gåvor

Ett löfte om en gåva är inte bindande för den påstådda gåvogivaren. En gåva som inte har realiserats kan dock bli bindande genom en skriftlig utfästelse. Gåvoutfästelsen eller gåvoavtalet blir bindande först när gåvogivaren överlämnar det skriftliga avtalet till den framtida gåvomottagaren. En gåvoutfästelse kan även bli bindande om gåvan ges tillkänna på ett sådant sätt att den avses att komma till allmänhetens kännedom.

Även detta formkrav är till för att gåvogivaren ska ges en möjlighet att tänka igenom saken innan denne ger bort gåvor.