Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Bevittning m.m.

Ett legalt formkrav vars syfte är att säkra bevisning för vad för rättshandling som har företagit är bevittning. Detta krävs exempelvis för testamente enligt 10:1 ärvdabalken (1959:637) och för fastighetsköp enligt 20:7 p. 1 jordabalken (1970:994). Konsekvensen av att formkravet inte är uppfyllt vid fastighetsköpet är att den nya ägaren inte kan få lagfart, avtalet är dock inte ogiltigt utan säljaren är skyldig att medverka till att bevittning sker. Om testamentet däremot saknar bevittning bli testamentet ogiltigt.