Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Legala formkrav

Ett legalt formkrav innebär att avtalet måste ingås i en föreskriven form för att bli giltigt. Legala formkrav är tvingande vilket innebär att parterna inte kan avtala bort formkravet. Konsekvensen av att ett legalt formkrav inte iakttagits varierar, vanlig är att avtalet bli ogiltigt. I andra fall kan ett bristande formkrav ge ena parten rätt att kräva andra partens medverkan till att åtgärda bristen. Ibland ger formkravet ingen verkan mellan parterna utan mot tredjeman. Ett exempel är att om vissa legala formkrav inte iakttas ges inget skydd mot överlåtarens borgenärer vid en eventuell konkurs.

Syftena med formkrav kan variera. Ofta är formkravets syfte att parterna ska tänka efter noggrant innan de bestämmer sig för att företa en rättshandling. Ett annat syfte med formkrav kan vara att förebygga eventuella tvister genom att ha ett klart bevisläge om att ett avtal ingåtts mellan två bestämda parter och att ett visst avtal med ett visst innehåll.

Relaterade dokument: