Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Bevisproblematik

Många gånger uppstår tvister på grund av att parterna inte vet vad som har avtalats. Det kan vara tvister om leveranstider, priser, kvalité, kvantitet, felansvar eller sättet som prestationen ska utföras på. Vilken part som vinner tvisten är ofta den som har den bästa bevisningen. Därför är det viktiga att alltid spara allt som kan tänkas användas som bevisning i framtiden och det finns många goda skäl till att avtala allt i skriftlig form. Bara genom att avtala allt skriftligt har man dessutom minskat risken för att en eventuell tvist över huvud taget ska uppstå i framtiden.

Relaterade dokument: