Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtal med svagare part

Avtalsrättens grundprinciper bygger på den utgångspunkten att alla parter har en egen förmåga att tillgodose sina egna intressen. Detta är sällan korrekt och därför har många olika regler utvecklas som är till för att skydda en svagare part, vanligtvis konsumenter.