Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Att tänka på

Att ingå avtal är många gånger lätt gjort men det är lätt att glömma bort viktiga formkrav eller särskilda punkter som måste behandlas eller beaktas för att avtalen ska ge den effekt som parterna önskar. Även senare potentiella händelser måste ofta kunna förutses redan vid avtalets tillkommande och beaktas när avtalet utformas. Är man inte uppmärksam vid avtalet ingående kan avtalet ges en annan effekt än den avsedda eller bli ogiltigt på grund av att legala formkrav inte uppfyllts.