Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Kort om letter of intent

Vid mer omfattande avtalsförhandlingar är det inte ovanligt att parterna lämnar letter of intent, en sorts avsiktsförklaring inför avtalsförhandlingen. Letter of intent kan dock utformas på flera olika sätt och därigenom ges olika effekt. I det flesta fall lämnas ett letter of intent för att få en förhandlingspsykologisk effekt och ges i dessa situationer inte rättslig betydelse. I andra situationer kan ett letter of intent lämnas för att säkerställa att motparten inte lämnar vidare eventuellt information som lämnas ut, dvs. en sorts sekretessförbindelse inför avtalsförhandlingarna. Ett sådana letter of intent får ses som ett fristående avtal, mellan parterna, som inte är beroende av ett framtida huvudavtal. Skulle motparten senare bryta mot en sådan sekretessförbindelse kan den skadelidande parten begära skadestånd.

Ett letter of intent kan även lämnas för att klargöra partens uppfattning om vad avtalsförhandlandet ska leda till och när och hur bundenhet uppstår mellan parterna.

Relaterade dokument: