Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Föravtal och avsiktsförklaringar

I vissa fall, främst vid mer omfattande avtal t.ex. vid företagsförvärv, kan handlingar under avtalsförhandlingar föranleda en viss bundenhet redan innan avtalet har träffats. Parterna kan lämna s.k. letter of intent, vilket är en sorts avsiktsförklaring från partens sida. Ibland ingår parterna en sorts föravtal eller ett s.k. heads of agreement. Vad dessa dokument ska ges för rättsverkan bör bestämmas med hänsyn till dokumentets utformning och innehåll även om dokumentets rubricering har en viss betydelse.

När och hur en viss bundenhet uppstår är svårt att säga med säkerhet, bedömningen bör göras främst utifrån parternas beteende och handlingar vid avtalsförhandlingen och dokumentationens rubricering bör ges en mindre betydelse än dokumentationens innehåll.

Relaterade dokument: