Allt om Avtal Sveriges största faktabank om avtal och avtalsrätt

Avtalsrätt

Avtal kan utformas och ingås på många olika sätt. De flesta avtal ingås och fullgörs utan att avtalsparterna ens tänker på att de har ingått ett avtal. Det ingås avtal för transport av varor, reparation av fordon, överlåtelse av egendom eller andra tjänster. Något så enkelt som att gå ner till mataffären och köpa en liter mjölk är att ingå ett juridisk bindande avtal som fullgörs vid betalningen i kassan.

Avtal ingås för alla tänkbara ändamål men vad alla avtal har gemensamt är att avtalsparterna vill åstadkomma en förändring eller säkerställa att något består. Hur avtal får, eller i vissa fall måste, ingås och fullgöras regleras i vad som kallas för allmän avtalsrätt.